Ubufaransa bwahaye u Rwanda ibitabo bisaga 14250 byo gufasha abarimu ndetse n’abanyeshuri

Muri iki gitondo u Rwanda rwashyikirijwe inkunga y’ibitabo by’igifaransa n’Igihugu cy’ubufaransa bisaga ibihumbi (14.250) kubera umubano mwiza ibihugu byombi bifitanye.
Iyo nkunga yashyikirijwe Ikigo k’Igihugu cy’Uburezi (REB) binyujijwe muri Ambasade y’Ubufaransa mu Rwanda, kuwa 7 Gashyantare 2020.

Nk’uko byasobanuwe n’Umujyanama mu by’ubutwererane n’ibikorwa b’umuco muri ambasade w’Ubufaransa mu Rwanda, ibitabo byatanzwe byiganjemo ibyo gusoma n’ikibonezamvugo (Grammaire) kuko igihugu gifite abaturage bafite ubumenyi mu ikoranabuhanga n’ubumenyi ari bo bateza imbere bakiteza imbere, ibi rero bije kunganira ibyari biriyo mu gufasha abarimu ndetse n’abanyeshuri mu myigire yabo y’ururimi, bakaba bahisemo kandi gutanga ibitabo byo gusoma kuko mu nteganyanyigisho y’amashuri y’u Rwanda hakenewe cyane ibitabo nk’ibi kuko ahanini imyigirishirize y’ururimi rw’Igifaransa bavugako yagiye isubira inyuma bitewe n’uburyo bwari busanzwe bwigishwamo mu Rwanda siseteme ya (Francophone) bugahinduka bukajya mu cyongereza (Anglophone).
Ambas. Ati:” Nibyo u Rwanda n’ubufuransa byahoze kuva cyera mu mibanire myiza kubijyanye n’imyigishirize ndetse n’umubano mwiza akaba ariyo mpamvu twahisemo u Rwanda nk’ Igihugu kiri mu iterambere mu myigire rudahema guteza imbere mu gushishikariza abana barwo mu isomwa ndetse no kumenya indimi.

Umuyobozi Mukuru wa REB, Dr. Ndayambaje Irénée, avuga ko ibitabo byatanzwe n’igihugu cy’ubufaransa ari inkunga nziza u Rwanda rubonye mu rwego rw’uburezi kuko bije kunganira ibyari bisanzwe mu mashuri abanza.

Avuga ko icyerekezo k’igihugu ari ukugira ubukungu bushingiye mu gusoma, ashimangira ko kwiga gusoma ku banyeshuri benshi nibyo bifuzwaho kubyiga kugira ngo bagire ubumenyi mu myandikire no mu mivugire i n’ibyubumenyi ngiro, ibi bitabo bikazafasha kongera amavomo y’ubumenyi mu banyeshuri b’u Rwanda.

Ati:“ Ubumenyi ntibugira imipaka, ibi bitabo bije kunganira ubumenyi buvomwa mu bindi bitabo dusanganywe, twifuza ko abanyeshuri biga igifaransa kandi kugira ngo umunyeshuri yige neza ni uko agira imfashanyigisho. Biragoye ko twashishikariza abanyeshuri kwiga igifaransa badafite ibikoresho nkenerwa kugira ngo bige neza ariyo mpamvu twahaye n’abarezi babo.”

Akomeza avuga ko abarezi bakwiriye kuzafata neza iyi nkunga babonye ndetse ko abibwiraga ko igifaransa cyacitse burundu ataribyo ahubwo ko hakwiriye gushyirwamo imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu myigirize y’igifaransa, atanga urugero avuga ko hari n’ibizami bakora mu rurimi rw’igifaransa kandi abana bakabitsinda neza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *